gl002 Gilet Visone Demy Buff Femmina - Mogano - Mogano